درباره ما - فرهنگستان انشاء تن و روان

شما اینجا هستید:

سایت فرهنگستان انشاء تن و روان با هدف کمک به نشر و گسترش آثار فرهنگی کانگ فوتوآ ایجاد گردیده است و تلاش دارد تا امکان دسترسی آسان شما همراهان به تمامی منابع فنی و تکنیکی کانگ فوتوآ را فراهم آورد چرا که سالهای طولانی از انتشار این آثار می گذرد و بخش گسترده ای از آثار در اختیار عموم همراهان نمی باشد و بخش محدودی هم که در دسترس می باشد عموما یا از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشند یا اینکه کامل نیستند و به همین خاطر بر آن شدیم تا از هر اثر چندین نسخه را بیابیم و آنها را با یکدیگر مطابقت دهیم تا کاملترین و باکیفیت ترین نسخه هر اثر را بیابیم و پس از کسب اجازه از ناشر یا مولف آثار و پرداخت حقوق مادی و معنوی آن در اختیار شما همراهان قرار دهیم و امیدواریم از این طریق توانسته باشیم یک فرصت برابر آموزشی و پژوهشی برای شما همراهان و دوستداران طریقت دانایی ایجاد نموده باشیم تا با بهره گیری از آن بتوانید در جهت ارتقاء دانایی و توانایی خود و گسترش درست و اصولی کانگ فوتوآ بهره برداری نمایید

4

تعداد محصولات منتشر شده

0

تعداد مطالب و مقاله ها

7

تعداد کاربران عضو شده

0

تعداد نظرات تایید شده